[1]
F. Beigel, “Una mirada sobre otra: el Gramsci que conoció Mariátegui”, RES, vol. 10, nº 18, maio 2007.