Okada, Alexandra Lilavati Pereira, The Open University (OU), Milton Keynes - Inglaterra - Reino Unido