Moura, Anaisa Alves, Centro Universitário INTA - UNINTA, Brasil