Freire, Edileuza Lima, UNINTA - Centro Universitário INTA, Brasil