Investigando as habilidades de comunicação eficazes dos atletas curling

Autores

DOI:

https://doi.org/10.22633/rpge.v26iesp.1.16505

Palavras-chave:

Comunicação, Comunicação interna, Curling, Equipe

Resumo

Este estudo visa revelar os níveis de relacionamento das formas de comunicação dos atletas de curling. 141 (x idade=21.32 = 2.08; xsporting idade=8.91 = 2.87) atletas, 55 mulheres e 86 homens continuaram ativos nos esportes nas ligas curling Turcas de 2021, voluntariamente participaram da pesquisa. Em nossa pesquisa, a "escala de habilidades de comunicação", "escala de comunicação eficaz em esportes de equipe" (SECTS) e uma pesquisa, incluindo informações demográficas, foi aplicada. Os dados obtidos foram analisados através do pacote de Software de estatísticas SPSS 22.00. De acordo com os resultados da pesquisa, os valores de correlação entre as pontuações da "escala de habilidades de comunicação" (CSS) e a "dimensão de aceitação e conflito positivo" e a "escala de comunicação efetiva em esportes de equipe" (SECTS) foram significativa e positivamente relacionados. Além disso, os gêneros dos atletas foram positivamente significativos dentro da subdimensão das habilidades de comunicação e das dimensões de discernimento e conflito.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Vahdet Alaeddinoğlu, Ataturk University, Erzurum – Turkey

Assistant Prof, Horasan Vocational School.

Kenan Şebin, Kazım Karabekir Faculty of Education, Ataturk University, Erzurum – Turkey

Prof. Dr, Department of Physical Education and Sports Teaching.

Bilal Ömer Çakir, Ministry of National Education, Erzurum – Turkey

MA.

Referências

ABAKAY, U.; KURU , E. Kadın Futbolcularda Antrenörle İletişim Düzeyi Ve Başarı Motivasyonu İlişkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, v. 12, n. 1, p. 20-33, 2013.

AKTOP, A.; SEFEROĞLU, F. Sportif Performanslar Açısından Nöro-Geribildirim. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, v. 5, n. 2, p. 23-36, 2014.

ALKAN, G. Takım Sporlarında Etkili İletişim Ölçeği (SECTS). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, p. 1-80, 2009.

ATEŞ, C.; YILDIZ, Y.; YILDIZ, K. Profesyonel Basketbol ve Voleybolcuların Antrenör İletişim Beceri Düzeylerinin Algısı ve Sporcuların Kaygı Düzeylerinin Araştırılması. Erciyes İletişim Dergisi, v. 5, n. 3, p. 40-52, 2018.

AYRANCI, B. B. 0-12 Yaş Dil Gelişimi Uygulamaları ve Yapılması Gerekenler. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, v. 8, n. 1, p. 13-34, 2018.

AYTAN, T. Aktif Öğrenme Tekniklerinin Dinleme Becerisi Üzerindeki Etkileri. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, v. 2, n. 4, p. 4-23, 2011.

AYTEKIN, H. İnsan İlişkileri ve İletişim (Cilt 4). Ankara: Pagem Akademi. 2020.

AZIZ, A. İletişime Giriş. Hiperlink Yayınları. 2008.

BALÇIKANLI, G. S.; YILDIRAN, İ. Elit Salon Hokeyi Oyuncularında Empatik Beceri ile Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki. Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences, v. 23, n. 1, p. 1-8, 2018.

BATU, M.; YANIK, A. Bir İletişim Türü Olarak Yazılı İletişim: Üniversite Öğrencilerinin Mektuplarına Yönelik Nitel Bir İnceleme. Selçuk İletişim Dergisi, v. 14, n. 2, p. 723-753, 2021.

BEKMAN, M.; SONCU, A. Halkla İlişkiler Modellerinde Yeni İletişim Kanallarının Kullanımı. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, v. 3, n. 2, p. 191-203, 2020.

BOWMAN, N. D.; MCCABE, J.; ISAACSON, T. Fans and Fantasy Sports. E. Adam, P. M. Harikadis; B. S. Hugenberg içinde, Sports Fans, İdentity and Socialization (Cilt 1). Plymouth: Lexington Books. 2012.

BOZKURT, H.; KARTAL , R. Spor Pazarlamasında Halkla İlişkiler ve Sponsorluk İlişkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, v. 2, n. 1, p. 23-33, 2008.

CHERUBINI, J. Strategies and Communication Skills in Sports Coaching. In: ANSHEL, M. H.; PETRIE, T. A.; STEINFELDT, J. A. (Eds.). APA Handbook of Sport and Exercise Psychology, 2019. v. 1, p. 451-467.

DEDE, N. P. İletişim ve Müzakere Arasındaki İlişkiler Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, v. 3, n. 2, p. 203-220, 2019.

DORAK, F.; VURGÜN, N. Takım Sporları çsından Empati ve Takım Birlikteliği İlişkisi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, v. 4, n. 2, p. 73-77, 2006.

ECCLES, D. W.; TRAN, K. Getting Them on the Same Page: Strategies for Enhancing Coordination and Communication in Sports Teams. Journal of Sport Psychology in Action, v. 3, n. 1, p. 30-40, 2012.

GIDEI, M. Training and Development of Communication Skills to Future Specialists in Physical Education and Sports. Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle XV. Physical Education and Sport Management, v. 2, p. 19-24, 2019.

GRANT, A. P. Contact an Linguistic Convergence. R. Hickey içinde. The Handbook of Language Contact (Cilt 2, s. 113-129). West Sussex: John Wiley § Sons Ltd., 2020.

HACICAFEROĞLU, S. et al. Türkiyede Üniversiteler Voleybol 2. Liginde Oynayan Öğrenci-Sporcuların İletişim ve performans Verimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıpl Bilimleri Dergisi, v. 5, n. 16, p. 88-107, 2015.

HAZAR, Ç. Kişilik ve İletişim Tipleri. Selçuk İletişim Dergisi, v. 4, n. 2, p. 125-140, 2006.

JENNINGS, B.; MIRON, D. Theory and Research in Mass Communication. Journal of Communication, v. 54, n. 4, p. 662-704, 2004.

KALKAVAN, A.; KADIOĞLU, H. C.; KAYHAN, R. F. Spor Lisesindeki Sporcuların Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin Araştırılması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, v. 9, n. 24, p. 124-137, 2021.

KIM, Y.; SANGHYUK , P.; TAEWHAN , K. The Development of a Team Building Program for Korean Curling Team. International Journal of Applied Sports Sciences, v. 29, n. 2, p. 155-168, 2017.

KOÇ, B.; DUĞAN, Ö. Örgütsel İletişim Doyumu ile Örgütsel Bağlılığın İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, p. 108-127, 2020.

KOERBER, D.; ZABARA, N. Preventing Damage: The Psychology of Crisis Communication Buffers in Organized Sports. Public Relations Review, v. 43, n. 1, p. 193-200, 2017.

KORKUT, F. İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, v. 2, n. 7, p. 18-23, 1996.

KORKUT, F. Yetişkinlere Yönelik İletişim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, v. 28, n. 28, p. 143-149, 2005.

MILLER, G. A. Language and Communication. New York: McGraw-Hill Book Company, 1963.

OSBORN, H. Smithsonian Science Education Center. Smithsonian, 2021. Available: https://ssec.si.edu/stemvisions-blog/why-does-curling-stone-curl adresinden alındı. Access: 10 Oct. 2021.

OZDEMIR, N.; ABAKAY, U. Kadın Voleybol ve Futbolcularda İletişim Becerileri ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, v. 2, n. 1, p. 41-52, 2017.

ÖZTÜRK, Ö. T.; SÜMER, K.; SOYTÜRK, M. Antrenör İletişim Becerileri ile Sporcuların Sürekli Optimal Performans Duygu Durumları Arasındaki İlişkinin Sporcu Algılarına Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, n. 46, p. 333-346, 2021.

PIŞKIN, M. Empati, Kaygı ve Çatışma Eğilimi Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (JFES), v. 22, n. 2, p. 775-784, 1989.

ŞAHIN, N. Elit Düzeyde Takım Sporu ve Bireysel Spor Yapan İki Grubun İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, n. (1), p. 13-16, 2012.

SELAĞZI, S.; CEPIKKURT, F. Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, v. 9, n. 1, p. 11-18, 2014.

SELAĞZI, S.; FATMA ÇEPIKKURT. Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, v. 9, n. 1, p. 11-18, 2015.

SULLIVAN, P.; FELTZ, D. The Preliminary Development of the Scale for Effective Communication in Team Sports (SECTS). Journal of Applied Social Psychology, v. 33, n. 8, p. 1693-1715, 2006.

ULUKAN, H. İletişim Becerilerinin Takım ve Bireysel Sporculara Olan Etkisi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ABD, v. 71, 2012.

WEINBERG, R.; MCDERMOTT, M. A Comparative Analysis of Sport and Business Organizations: Factors Perceived Critical for Organizational Success. Journal of Applied Sport Psychology, v. 14, n. 4, p. 282-298, 2002.

ZOLTAN, D. On the Teachability of Communication Strategies. TESOL Quarterly, v. 29, n. 1, p. 55-85, 1995.

Publicado

31/03/2022

Como Citar

ALAEDDINOĞLU, V.; ŞEBIN, K.; ÇAKIR, B. Ömer. Investigando as habilidades de comunicação eficazes dos atletas curling. Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 26, n. esp.1, p. e022029, 2022. DOI: 10.22633/rpge.v26iesp.1.16505. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/16505. Acesso em: 12 jun. 2024.

Edição

Seção

Artigos