Exame de atitudes em relação ao esporte, autoeficácia geral e satisfação de vida de alunos surdos do ensino médio

Autores

DOI:

https://doi.org/10.22633/rpge.v25i2.15497

Palavras-chave:

Atitude orientada ao esporte, Autoeficácia geral, Satisfação com a vida

Resumo

O objetivo deste estudo é examinar a relação entre as atitudes de indivíduos com deficiência auditiva em relação ao esporte, a autoeficácia geral e a satisfação com a vida de acordo com várias variáveis. Participaram voluntariamente do estudo 108 estudantes do ensino médio, 28 do sexo feminino e 80 do masculino, com deficiência auditiva, residentes em Kayseri e estudando entre 2018-2019. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de um questionário. Os questionários foram entregues aos participantes pelo método de entrevista face a face. Um formulário de questionário composto de quatro escalas foi aplicado, "Formulário de Informações Pessoais", "Atitudes em relação ao esporte", "Auto-eficácia Geral", e "Satisfação da Vida", mostrando que os níveis gerais de autoeficácia dos deficientes auditivos relacionaram-se positivamente com o nível de satisfação com a vida. Para aumentar o nível de satisfação com a vida, especialmente os estudantes do sexo masculino com menor nível de satisfação deve ser incentivados a praticar esportes que afetem positivamente sua saúde física e psicológica, e ambientes adequados devem ser fornecidos.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Mehmet Behzat Turan, Erciyes University (ERU), Kayseri

Associate Professor of the Faculty of Sport Sciences.

Osman Yoka, Erciyes University (ERU), Kayseri

Phd Student of the Institute of Health Sciences.

Keziban Yoka, Niğde Ömer Halis Demir University (OHU), Niğde

Phd Student of the Institute of Social Sciences.

Referências

ATAY, M. İşitme engelli çocukların eğitiminde temel ilkeler. Ankara: Özgür Yayınları, 2007.

AVCI, P.; CAN, H. Koruma altında yetişmiş bireylerin görüşleri doğrultusunda sporun yaşam becerilerine etkisi. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, v. 2, n. 1, p. 10-17, 2020.

AYDIN, G. Örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini, yaşam tatmini ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki: Fitness antrenörleri örneği. 2019. Tezi – Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2019.

AYDINER, B. B. Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarının alt boyutlarının genel öz-yeterlik yaşam doyumu ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. 2011. Tezi – Sakarya Üniversitesi, 2011.

BANDURA, A. Self-efficacy, the exercise of control. New York W. H. Freeman Company, 1997.

BERKANT, H. G.; EKICI, G. Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz yeterlik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, v. 16, n. 1, p. 113-32, 2007.

BIERING-SORENSEN, F.; HJELTNES, N. Disabled individuals and exercise. In: KJAER, M. (Ed.). Textbook of sports medicine. 2003. p. 373-396.

BRAY, S. Collective efficacy, group goals and group performance of a muscular endurance task. Small Group Research, v. 35, n. 2, p. 230-238, 2004.

ÇEÇEN, A. R. Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordamada bireysel bütünlük (tutarlılık) duygusu, aile bütünlük duygusu ve benlik saygısı. Journal Of Theory & Practice İn Education (Jtpe), v. 4, n. 1, 2008.

CERIT, Y. Öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması ve sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterlik inançları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, v. 6, n. 1, p. 68-85, 2010.

CHERI BLAUWET, M. D.; STUART, E.; WILLICK, M. D. The Paralympic movement: using sports to promote health, disability rights, and social integration for athletes with disabilities. PM R, v. 4, n. 11, p. 51-856, 2012.

DEMIR, T. G. et al. Engelli bireylerde spora katılım Motivasyonu Ölçeği (ESKMÖ):Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Spormetre, v. 16, n. 1, p. 95-106, 2018.

DIENER, E. et al. The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, v. 49, p. 71-75, 1985.

DUNN, J. M.; FAIT, H. Special physical education: adapted, individualized. Developmental Seventh Edition. Iowa Dubuque Brown & Benchmark, 1997.

DURAK, M.; DURAK, E.Ş.; GENÇÖZ, T. Psychometric properties of the satisfaction with life scale among turkish university students, Correctional Officers, and Elderly Adults. Social Indicators Research, v. 99, n. 3, p. 413-429, 2010.

GHUBACH R. et al. Subjective life satisfaction and mental disorders among older adults in UAE in general population. International Journal of Geriatric Psychiatry, v. 25, n. 5, p. 458-465, 2010.

GIBSON, C. Do they do what they believe they can? group efficacy and group effectiveness across tasks and cultures. Academy of Management Journal, v. 42, p. 138-152, 1999.

GIBSON, C.; RANDEL, A.; EARLY, P. Understanding group efficacy. Group and Organization Management, v. 25, p. 67-98, 2000.

GIRGIN, C. M. İşitme engelli çocukların eğitimine giriş. Türkiye Cumhuriyeti Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1531. Engelliler Entegre Yüksek Okulu Yayınları, v. 27, n. 6, p. 1-142, 2003.

GLASS, J. C.; JOLL, G. Satisfaction in later life among women 60 or over, Educational Gerontology, v. 23, n. 4, p. 297-314, 1997.

GÖNEN, İ. H. İşitme engelli çocuklar için kuramsal ve uygulamalı oyunlar ile doğal konuşma eğitimi. Ankara: Karatepe Yayınları, 2004.

GÖRAL, M.; YAPICI, A. K. Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş. Kütahya: Tuğra Ofset, 2001.

GUZZO, A. et al. Potency in groups, Articulating a Construct. British Journal of Social Psychology, v. 32, p. 87-106, 1993.

HAZAR, K.; KOÇ F. A. Bedensel engelli sedanter ve sporcu bireylerin fiziksel aktiviteye karşı tutumları ve yaşam tatmin düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, v. 5, n. 4, Dec. 2020

JACKSON, R. W.; FREDRICKSON, A. “Sports for the physically disabled: The 1976 Olympiad (Toronto)”. The American Journal of Sports Medicine, v. 7, n. 5, p. 293-296, 1979.

KABAK, S. Farklı branşlardaki öğretmenlerin zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ve tutum düzeyleri. 2019. Tezi – Gazi Üniversitesi, 2019.

KARAGÖZ, M. M. Spor yapan ve yapmayan bedensel engellilerin bazı fizyolojik ve antropometrik ölçümlerinin kıyaslanması. 2002. Tezi – Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, 2002.

KARAKULLUKÇU, A.; ÖÇALAN, M.; AVCI, P. Identification of decision-making skills of the high school students participating in school sports activities. Turkish Journal of Sport and Exercise, v. 21, n. 1, p. 110-116, 2019. DOI: 10.15314/tsed.491662

KAYA, E. Çalışan bedensel engelli bireylerin yaşam tatmini örgütsel bağlılık ve iş tatmini düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 2013. Tezi – Sakarya Üniversitesi, 2013.

MUTLU, H. Engelli çocuğa sahip olan kadınların tükenmişlik duyguları ve sahip oldukları çocukla ilgili iş bölümü arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2015. Tezi – Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015.

MYERS, N.; FELTZ, D.; SHORT, S. Collective efficacy and team performance. a longitudinal study of collegiate football teams. Group Dynamics Theory, Research and Practice, v. 8, n. 2, p. 126-138, 2004.

ÖZSOY, Y.; ÖZYÜREK, M.; ERIPEK, S. Özel eğitime muhtaç çocuklar, özel eğitime giriş. 6. ed. Ankara: Karatepe Yayınları, 1996.

ÖZTÜRK, M. Türkiye`de engelli gerçeği. İstanbul, 2011.

POLAT, E. et al. Taraftar özdeşleşme düzeyi, yaşam tatmini ve serbest zaman tatmini arasındaki ilişkilerin karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, v. 13, n. 2, p. 116-127, 2019.

POLAT, E.; YOKA, K.; ÜZÜM, H. Taraftar özdeşleşme düzeyi ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi. In: INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SPORT EDUCATION AND SOCIETY, 2018, Mardin. Proceedings […]. Mardin, 2018.

SARP, F. T. İşitme engelli bireylerde görsel algı. 2013. Tezi – Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul Arel Üniversitesi, 2013.

SBEA, G. P.; GUZZO, R. A. Group effectiveness: what really matters? Sloan Management Review (1986-1998), v. 28, n. 3, p. 25, 1987.

SEVINDI, T. İşitme engelli olan ve olmayan 11-14 yaş grubu erkek öğrencilerin reaksiyon zamanlarının incelenmesi. 2002. Tezi – Niğde Üniversitesi, Niğde, 2002.

SHERER, M.; ADAMS, C. H. Construct validation of the self-efficacy scale. Psychological Reports, v. 53, n. 3, p. 899-902, 1983.

SINGH, R. K. C.; DEVI K. S. Attitude of higher secondary level student towards games and sports. International Journal of Physical Education, Fitness and Sports, v. 2, n. 4, p. 80-85, 2013.

ŞIPAL, R. F. 7-11 yaş arası işitme engelli ve normal işiten çocukların sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi. 2002. Tezi – Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2002.

SÖNMEZ, Y. B. Bedensel engelli sporcuların spora özgü başarı motivasyonlarının değerlendirilmesi. 2018. Tezi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana bilim Dalı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 2018.

SONUÇ, A. Zihinsel engellilerde sporun öfke düzeyine etkisi. 2012. Tezi – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman, 2012.

STEWARD A.; DAVID, M.; KATHLEEN E. Physical Education for Deaf Students. American Annals of the Deaf, v. 144, n. 4, p. 315-318, 1999.

TATAR, Y. Özürlüler ve spor işitme özürlüler. Ankara: Fiziksel Engelliler Vakfı Yayını., 1997.

TIRPAN M. S. Beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik ve genel öz yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2016. Tezi – Ege Üniversitesi. Sağlık bilimleri enstitüsü.İzmir, 2016.

TURAN, M. et al. Özel yetenek sınavlarına giren adayların genel özyeterlilik düzeyinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Spor Sporları Sporları Araştırmaları Dergisi, v. 1, n. 1, p. 17-26, 2016. DOI: 10.25307/jssr.274319

UYSAL, İ.; KÖSEMEN, S. Öğretmen adaylarının genel öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, v. 22, n. 25, p. 217-226, 2013.

YENICE, N. Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences, v. 11, n. 39, p. 36-58, 2012.

YETIM Ü. Kişisel Projelerin Organizasyonu ve Örüntüsü Açısından Yaşam Doyumu. 1991. Tezi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir, 1991.

YILDIRIM, A.; ŞIMŞEK, H. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 11. ed. Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018.

YILDIRIM, F.; İLHAN, İ. Ö. Genel öz yeterlilik ölçeği türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, v. 21, n. 4, p. 301-308, 2010.

YILDIRIM, F.; İLHAN, İ. Ö. Genel öz yeterlilik ölçeği türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, v.21, n. 4, p. 301-308, 2010.

YILDIRIM, M.; BAYRAK, C. Üniversite öğrencilerinin spora dayalı fiziksel aktivitelere katılımları ve yaşam kalitelerinin akademik başarı ve sosyalleşme üzerine etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, v. 34, n. 1, p. 123-144, 2019.

Publicado

01/08/2021

Como Citar

TURAN, M. B.; YOKA, O.; YOKA, K. Exame de atitudes em relação ao esporte, autoeficácia geral e satisfação de vida de alunos surdos do ensino médio. Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 25, n. 2, p. 1524–1543, 2021. DOI: 10.22633/rpge.v25i2.15497. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/15497. Acesso em: 25 out. 2021.