A relação entre a percepção de apoio organizacional e as habilidades de comunicação de funcionários da empresa de serviços esportivos

Autores

DOI:

https://doi.org/10.22633/rpge.v25i2.15495

Palavras-chave:

Esportes, Serviços, Habilidades de comunicação

Resumo

O objetivo deste estudo é avaliar a relação entre a percepção do apoio organizacional e as habilidades de comunicação dos funcionários de empresas de serviços esportivos. O grupo de estudo da pesquisa consiste em indivíduos voluntários trabalhando (n = 274) em empresas esportivas privadas (gerente, coordenador, treinador / treinador) na província de Istambul. Os dados foram coletados via internet, utilizando a técnica do questionário. Foram utilizadas a escala de apoio organizacional e a escala de habilidade de comunicação, vistas como ferramentas de coleta de dados. A correlação e a análise de regressão foram utilizadas como processo estatístico. Como resultado, constata-se que os funcionários da empresa de serviços esportivos têm um apoio executivo moderado e demonstram uma boa capacidade de comunicação. Embora houvesse uma relação fraca, média e alta positiva entre a percepção do apoio organizacional e as habilidades de comunicação, foi determinado que a percepção do apoio organizacional era um preditor da habilidade de comunicação.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Aydın Pekel, İstanbul Gelişim University (IGU), İstanbul

Assistant Professor of the School of Physical Education and Sports.

Taner Atasoy, İstanbul Gelişim University (IGU), İstanbul

Assistant Professor of the School of Physical Education and Sports.

Referências

DALLI, M.; ÜNLÜ, Y.; PEKEL, A. Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri ile girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişki. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, v. 5, n. 58, p. 28-34, 2017.

DÖKMEN, Ü. İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2016.

DURMUŞ, G. Spor bilimleri fakültelerindeki akademisyenlerin etkili iletişim becerilerinin örgüt kültürü tipine etkisi. Yüksek Lisans. 2020. Tezi – Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2020.

EİSENBERGER, R. et al. Perceived organizational support. Journal of Appliedpsychology, v. 71, n. 3, p. 500-507, 1986.

EİSENBERGER, R. et al. Perceived organizational support, discretionary treatment, and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, v. 82, n. 5, p. 812-820, 1997.

ERSANLI, K.; BALCI, S. İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, v. 2, n. 10, p. 7-12, 1998.

IŞIK, C.; HAJIYEVA, T. Bireysel Yenilikçilik ve Algılanan Örgütsel Destek Düzeyi İlişkisi: İstanbul Otelleri Örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, v. 2, n. 2, p. 206-227, 2018.

KANBUR, E. Çalışanların bireysel yaratıcılık düzeylerinin iç girişimcilik performansları üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü. 2015. Tezi – Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat, 2015.

KARASAR, N. Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2016.

KOÇOĞLU, M. Bireycil-toplumcul örgüt kültürü algısı ile bilgi yönetimi etkinliği arasındaki ilişkide algılanan örgüt desteğinin aracılık etkisi: Türkiye’de bir üniversitede araştırma. Akademik Bakış Dergisi, v. 37, p. 1-20, 2013.

KÖSE, S.; GÖNÜLLÜOĞLU, S. Örgütsel desteğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, v. 27, p. 85-94, 2010.

KOWALSKI, T. J. Cultural change paradigms and administrator communication. Contemporary Education, v. 71, n. 2, p. 4-12. 2000.

LYNCH, D. P.; EİSENBERGER, R.; ARMELİ, S. Perceived organizational support: Inferior versus superior performans by wary employees. Journal of Applied Psychology, v. 84, n. 4, p. 467-483, 1999.

ÖZER, A. İletişimsizlik becerisi. 6. ed. Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2006.

PEKEL, A. Spor Örgütlerinde İç Girişimcilik Ve Müşteri Yönlü Davranışlar Geliştirmede İçsel Pazarlama Algısı Ve Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü. Tezi – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Muğla, 2020.

ŞAHİN, E. REYHAN, S. Gençlik hizmetleri ve il spor müdürlüğünde çalışan antrenörlerde algılanan örgütsel destek ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, v. 3, n. 1, p. 23-34, 2017.

TOPALOĞLU, I. G. İşgörenlerin adalet ve etik algılar açısından örgütsel güven ile örgütsel bağlılık ilişkisi. Tezi – Atılım Üniversitesi, Ankara, 2010.

Publicado

01/08/2021

Como Citar

PEKEL, A.; ATASOY, T. A relação entre a percepção de apoio organizacional e as habilidades de comunicação de funcionários da empresa de serviços esportivos. Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 25, n. 2, p. 1392–1402, 2021. DOI: 10.22633/rpge.v25i2.15495. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/15495. Acesso em: 1 dez. 2021.

Edição

Seção

Artigos